วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

การทำบุญเยอะๆนั้น สามารถล้างบาปได้ไหม?

06 พ.ค. 2024
116

การทำบุญเยอะๆนั้น สามารถล้างบาปได้ไหม?

เหตุที่คนเราต้องเกิดมา ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่นี้ ก็เพื่อมาชดใช้กรรมที่ได้กระทำไว้ เพราะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าเวรกรรมมีจริง บุญ-บาปมีจริง นรก-สวรรค์มีจริง และจะได้รับผลแห่งการกระทำนั้น ๆ อย่างแน่นอน จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับกรรมที่แต่ละคนได้สั่งสมไว้

ในเมื่อบาป-บุญมีจริง คนเราก็เลยกลัวกรรมจะตามทัน เกรงว่าบาปจะติดตัว และคิดเอาเองง่าย ๆ ว่า “ไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยไปทำบุญทีหลัง” หรือคิดเองเออเองว่าการทำบาป การผิดศีลนิด ๆ หน่อย ๆ เป็นเรื่องเล็ก แต่หารู้ไม่ว่าบาป-บุญนั้นเป็นคนละเรื่องกัน

บาปส่วนบาป บุญส่วนบุญ

บุญกับบาปเป็นสิ่งที่ต้องแยกขาดจากกันให้ชัดเจน อย่าหลงละเมอคิดไปว่าทำบาปไปหนึ่งครั้งแล้วทำบุญหนึ่งครั้งก็สามารถหักลบกลบหนี้กันได้

เมื่อบาปเกิดขึ้นแล้ว จะไม่มีวันหายไป ซึ่งก็แปลว่าเมื่อทำบาปแล้ว บาปนั้นจะนำพาผลแห่งกรรมชั่วกลับมา เช่นเดียวกับ “บุญ” ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและไม่หายไปเช่นกัน และจะนำพากุศลผลบุญหรือกรรมดีกลับมาสู่ผู้ที่ทำบุญนั้น ๆ โดย “บุญ” และ “บาป” จะให้ผลแยกต่างหากออกจากกันอย่างสิ้นเชิง

นั่นก็หมายความว่าต่อให้ทำบุญมากแค่ไหน ก็ไม่สามารถทดแทนกับ “บาป” ที่เคยทำไว้ได้ เพราะบาปก็ส่วนบาป บุญก็ส่วนบุญนั่นเอง

ทำบุญ..ล้างบาป ล้างกรรม?

“บาป” เมื่อเกิดขึ้นแล้วแก้ไขหรือเปลี่ยนไม่ได้ ก็เหมือนการกระทำของคนเราที่เมื่อทำลงไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้ เพราะผลแห่งการกระทำนั้น ๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว

บางคนหลงถลำทำบาปไว้มาก พอรู้ตัวอีกทีก็คิดอยากจะล้างบาป อยากจะแก้กรรมในสิ่งที่เคยทำไว้ ถามว่าทำแบบนี้ได้หรือไม่ คำตอบก็คือ ลบล้างบาปไม่ได้แต่บรรเทาได้

ดังนั้นการทำบาป 1 ครั้ง จึงไม่สามารถทำบุญ 10 ครั้งแล้วมาหักลบให้เหลือแต่บุญ จนไม่มีบาปได้ เพราะบาปก็ส่วนบาป บุญก็ส่วนบุญ บาปยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่บรรเทาเบาบางลง และที่สำคัญเรายังคงได้รับผลแห่งกรรมของบาปที่ทำลงไปอยู่เช่นเดิม

เปรียบเทียบง่าย ๆ การทำบาปก็เหมือนเกลือ ส่วนการทำบุญเหมือนการเติมน้ำ เมื่อเติมน้ำลงไป ยังไงน้ำผสมเกลือจะยังเค็มอยู่ดี แต่ถ้าหมั่นเติมน้ำ แล้วหยุดใส่เกลือ สุดท้ายบาปนั้นก็จะค่อย ๆ เจือจางไป เหมือนน้ำที่ค่อย ๆ ลดความเค็มลง และถึงจะเค็มน้อยลงแต่อย่าลืมว่ายังไงในน้ำก็ยังมีเกลือ

ดังนั้น วิธีที่จะช่วยบรรเทาให้บาปที่เคยก่อไว้เบาบางลง ก็คือการสั่งสมบุญ ทำบุญ ทำความดี บำเพ็ญกุศล อยู่ในศีลในธรรม ซึ่งจะทำให้ผลกรรมที่เกิดขึ้นนั้นทุเลาลง แต่อย่าลืมว่าการทำบุญหากจะให้ได้รับผลบุญ ต้องประกอบด้วยการทำบุญด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ วัตถุที่ให้ต้องบริสุทธิ์ และผู้รับก็ต้องบริสุทธิ์ จึงจะเกิดเป็นผลบุญอันสมบูรณ์ ดังนั้นหากเจตนาคือการทำบุญเพื่อบรรเทาบาปที่ได้เคยทำไว้ สุดท้ายสิ่งที่ได้คือผลบุญที่ไม่สมบูรณ์