วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

คาถาคลอดลูกง่าย สวดก่อนแคล้วคลาดปลอดภัยทั้งแม่และลูก

คาถาคลอดลูกง่าย ความเชื่อโบราณ หากหญิงสาวตั้งครรภ์ สวดเพื่อเตรียมตัวคลอด หรือสวดเป็นประจำก่อนคลอด จะทำให้คลอดลูกง่ายๆ 

ก่อนสวดให้ตั้ง นะโม 3 จบ
(สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ)

พระคาถาคลอดลูก

นะโม ศิวะโก ศิระสา อรหัง การุณิโก วิสะตะทิพะมันตัง
ปะภาโส สุริยังจันทัง โกมาระภัทโต ปะกาเสติปัธทิ โตอะ
เมหะ โสระ โรคา สุมะนาโหมิ นะระนะอะ โรคาพยาธิ

คาถาคลอดลูกง่าย

ยโตหัง ภคินี อริยายะ
ชาติยา ชาโต นาภิชา นามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา
โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ
โสตภิเต โหตุ โสตภิ คัพภัสสะ

อย่างไรก็ตามเมื่อสวดเสร็จแล้วภาวนาในใจแล้วลูบที่ครรภ์เพื่อให้คลอดลูกง่าย.