คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ให้บูชา

15 พ.ค. 2022
350

หากพูดถึงชื่อเสียงของท้าวเวสสุวรรณ เชื่อว่าในปีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักท่านอย่างแน่นอน และความศรัทธาก็เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยปาฏิหาริย์หรืออิทธิฤทธิ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ทำให้คนไทยรู้สึกเชื่อมั่นในท้าวเวสสุวรรณเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยความเชื่อและความนับถือที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายๆคนตัดสินใจเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆที่ขึ้นชื่อว่ามีท่านท้าวเวสสุวรรณอยู่ เพื่อกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณ และขอพรในเรื่องของการเงิน โชคลาภ รวมถึงเสริมมงคลให้แก่ชีวิต ซึ่งก่อนที่จะบูชาท่าน ทุกคนควรที่จะทำความรู้จักก่อนว่าท่านคือใคร และมีอิทธิพลอย่างไรต่อโลกของเรา

ท้าวเวสสุวรรณ ถือเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ ทำหน้าที่ช่วยปกป้องพระพุทธศาสนา หรือที่ชาวจีนนับถือในชื่อของเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือมีชื่อเรียกว่า ไฉ่ซิงเอี้ย นั่นเอง หน้าที่ของท้าวเวสสุวรรณจะเป็นคนที่คอยคุ้มครองปกป้องโลกมนุษย์ ซึ่งแต่ละศาสนาก็จะมีชื่อเรียกท่านที่แตกต่างกันออกไป เช่น หากเป็นในศาสนาพราหมณ์ก็จะเรียกว่าเป็นท้าวกุเวร เป็นต้น

หากเราพูดถึงตำนานของท้าวเวสสุวรรณ เชื่อกันว่าท่านเป็นพราหมณ์ที่ทำหน้าที่เปิดโรงงานขายหีบอ้อย เมื่อค้าขายจนร่ำรวยก็เอาเงินไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ จึงทำให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ท้าวเวสสุวรรณได้รับพรจากพระพรหมและพระอิศวรให้เป็นอมตะ และเป็นเจ้าของสมบัติทั้งปฐพี ท่านจึงถือเป็นเทพแห่งความร่ำรวย และทำให้ทุกคนนิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณ เพราะเชื่อมั่นในความมั่นคงและมั่นคั่งตามชื่อของท่าน โดยคำว่า เวส แปลว่า พ่อค้า ส่วนคำว่า สุววรณ แปลว่าทองหรือทรัพย์สินนั่นเอง

ทั้งนี้ ก็มีในตำนานที่เชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณ เดิมคือ กุเวรพราหมณ์ ที่ทำกุศลในอดีตชาติไว้มาก ส่งผลให้ในชาติต่อมาได้กลายเป็นกษัตริย์แห่งกรุงราชคฤห์ ที่มีนามว่าพระเจ้าพิมพิสาร และพระพุทธเจ้าก็ได้มาเสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนทำให้บรรลุโสดาบัน ทำให้พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระเวฬุวันวิหารให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า และด้วยความที่เป็นผู้มีทรัพย์สินมาก จึงมักจะทำบุญทำทานกับพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยครั้ง

ในส่วนของรูปร่างหน้าตาของท้าวเวสสุวรรณ คนไทยจะรู้จักกันดีในรูปร่างของยักษ์ที่ถือกระบองขนาดใหญ่ เพราะท่านคือเจ้าแห่งภูตผีปีศาจนั่นเอง

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ

คาถาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

แม้ว่าท้าวเวสสุวรรณจะเป็นเทพที่มีชื่อเสียงมานานแล้ว แต่คนไทยอาจจะเพิ่งมาศึกษาชื่อเสียงของท่านอย่างละเอียดในปีที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตต่อไป จะต้องผู้ที่เคารพและบูชาท้าวเวสสุวรรณเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกอย่างแน่นอน ด้วยความเชื่อที่ว่าท่านจะทำให้คนไทยสมความปรารถนาในเรื่องที่ต้องการนั่นเอง