วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

คาถาอยู่เย็นเป็นสุข สวดทุกวัน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เกิดสิ่งดีๆ

คาถาอยู่เย็นเป็นสุข อีกหนึ่งคาถาที่เชื่อว่าเมื่อสวดภาวนาเป็นประจำ จะช่วยให้ผู้สวด และครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เกิดแต่เรื่องดีๆ โดยคาถานี้ให้ภาวนาอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ได้แก่ หลังตื่นนอนตอนเช้า และหลังสวดมนต์ก่อนเข้านอน (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

คาถาอยู่เย็นเป็นสุข

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

จากนั้นกล่าว

อิติสุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวะ ขะมามิหัง

ไม่ว่าจะเป็นการท่องคาถาบทใด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีล ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทำควบคู่กันไปเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อชีวิตอย่างแน่นอน