วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

“คาถาเงินล้าน” จากพระเกจิอาจารย์ดัง สวดเรียกทรัพย์ ปลดหนี้ เสริมเฮง

คาถาเงินล้าน เป็นบทสวดภาวนาเสริมความเป็นสิริมงคลด้านการเงินและโชคลาภ สำหรับผู้ที่ทำมาค้าขายและผู้ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต บทความนี้ไทยรัฐออนไลน์ได้รวบรวม “คาถาเงินล้าน” ที่ได้รับความนิยมสวดภาวนาเรียกทรัพย์มาฝากกัน

รวมบทสวดคาถาเงินล้าน ปลดหนี้ เรียกทรัพย์ เสริมเฮงการเงิน

คาถาเงินล้านปลดหนี้มีหลายบทสวดด้วยกัน ส่วนใหญ่คนไทยมักจะยึดตามคาถาของพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ ขอยกตัวอย่างต่อไปนี้

คาถาเงินล้าน 9 จบ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก (วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ
เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา
สัพพะโส คุณะวิภา
สัมปัจโต นะรุตตะโม
มหาลาภัง สัพพะสิทธิ
ภะวันตุเม

คาถาเงินล้าน 30 จบ หลวงพ่อปาน (วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ

คาถาเงินล้าน 108 จบ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม
มิเตพาหุหะติ
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปะติจฉามิ
เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ

คาถาเงินล้านปลดหนี้ สวดกี่จบ?

การสวดภาวนาคาถาเงินล้านจะสวดกี่จบก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้สวด แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะนิยมสวดด้วยจำนวนเลขมงคล อันได้แก่ คาถาเงินล้าน 9 จบ, 30 จบ, 108 จบ หรือบางคนอาจจะแบ่งสวดออกเป็นจำนวนครั้งต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาก็ได้ เช่น หลังตื่นนอน 3 จบ ใส่บาตร 3 และก่อนนอนอีก 3 จบ ก็จะเท่ากับว่าภายในหนึ่งวัน ได้สวดคาถาเงินล้านปลดหนี้จำนวน 9 จบแล้วนั่นเอง

อานิสงส์และปาฏิหาริย์คาถาเงินล้าน

คำแปลของคาถาเงินล้านจะเป็นการระลึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้า และรวมบทสวดอันเป็นมงคลต่างๆ ไว้ด้วยกัน โดยเชื่อว่าผู้ที่สวดภาวนาคาถาเงินล้านเป็นประจำจะช่วยให้เกิดเมตตามหานิยม ทำมาค้าขายขึ้น มีโชคลาภไม่ขาดสาย พบเจอแต่ความสุขความเจริญในชีวิตประจำวัน เรียกทรัพย์และเงินทองเข้ามาหาตัว แต่ทั้งนี้ก็ต้องควบคู่กับการค้าขายโดยสุจริต ถือเป็นการเสริมขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพ