วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

คาถา ท้าวหิรัญพนาสูร ขอพรช่วยเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัย-โรคภัยไข้เจ็บ

20 พ.ค. 2022
327

หากพูดถึง ‘ท้าวหิรัญพนาสูร’ คนส่วนใหญ่ก็มักจะถึงนึกถึงการขอพรในเรื่องของสุขภาพ ขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ขอให้สุขภาพแข็งแรง แต่อาจจะยังไม่ทราบว่าทำไมท้าวหิรัญพนาสูรจึงสามารถดลบันดาลสุขภาพที่ดีให้แก่เราได้ ลองมาศึกษาตำนานความเป็นมาของท่านกันได้เลย

ตำนานของท้าวหิรัญพนาสูร ปรากฏขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยในขณะที่รัชกาลที่ 6 ยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ได้เคยทรงเสด็จไปประพาสที่มณฑลพายัพ ซึ่งเส้นทางเป็นป่าที่มีความอันตราย และอาจจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ พระองค์เห็นว่าเราข้าราชบริพารที่ติดตามเสด็จต่างรู้สึกถึงความอันตรายจากการที่ต้องเดินทางไกลภายในป่าแห่งนี้ จึงมีพระราชดำรัสว่า

โดยปกติแล้วเวลาที่เจ้าใหญ่นายโตเสด็จที่ใด ก็มักจะมีเทวดามาคอยคุ้มครอง และทำให้หมู่คณะนั้นๆ ปราศจากภยันอันตรายทั้งปวง หลังจากที่รัชกาลที่ 6 ตรัสออกไป ก็มีข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งเกิดนิมิตฝัน ซึ่งในฝันได้เห็นบุรุษผู้หนึ่งที่มีรูปร่างสูงใหญ่ และมีนามว่า ‘หิรัญ’ ซึ่งบอกว่าตัวเองนั้นเป็นอสูรแห่งป่า และจะขอมาทำหน้าที่ปกป้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ซึ่งก็ทำให้การเสด็จประพาสในครั้งนั้น ปราศจากภยันอันตราย และไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจริงๆ

จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้น ทำให้ข้าราชบริพารทำพิธีอัญเชิญเทพาสูรที่ปรากฏนิมิตในวันนั้น เพื่อตามเสด็จรัชกาลที่ 6 ไปด้วยทุกครั้ง และเรียกชื่อว่า “ท้าวหิรัญพนาสูร”

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ท้าวหิรัญพนาสูร กลายเป็นที่เคารพเลื่อมใสของผู้คนมากมาย และโปรดให้มีการหล่อรูปของท่านท้าวประดิษฐานเอาไว้ที่พระราชวังพญาไท และเป็นผลให้ท่านท้าวหิรัญพนาสูรกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนิยมกราบไหว้ เพื่อหวังจะให้ช่วยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และยังมีความเชื่อที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องไปยังเรื่องของโชคลาภและเงินทองด้วย

หากใครต้องการที่จะให้ ท้าวหิรัญพนาสูร คุ้มครองให้มีความปลอดภัยให้หมั่นสวดมนต์ ทำความดีอยู่เสมอ และท่องถาคาบูชาท้าวหิรัญพนาสูร ตามนี้

เรียกได้ว่า ท้าวหิรัญพนาสูร ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมขอพร เนื่องด้วยเรื่องเล่าขานถึงคุณงามความดีที่เคยมีในอดีต ซึ่งหากคุณเป็นคนธรรมะธรรมโม หมั่นท่องคาถาบูชาท้าวหิรัญพนาสูรอยู่เสมอ ก็เชื่อได้ว่าจะช่วยทำให้ชีวิตพบเจอแต่เรื่องมงคล มีโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพร่างกายแข็งแรง หรือช่วยให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือหายจากโรคที่ไม่ต้องการได้