วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ประวัติหลวงพ่อเกษม เขมโก สำนักสุสานไตรลักษณ์ พระเกจิล้านนางานบุญที่ยิ่งใหญ่ แห่งลำปาง

หลวงพ่อเกษม เป็นพระชื่อดังที่เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เป็นพระสายวิปัสสนาธุระที่น่าเลื่อมใส ก่อนที่ท่านจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ มีประวัติความเป็นมาที่น่าศึกษา ดังต่อไปนี้

หลวงพ่อเกษม ชื่อเดิม คือ เจ้าเกษม ณ ลำปาง เกิดวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2455 มีเชื้อสายของเจ้าทางเหนือ จึงถือเป็นเจ้านายในราชวงศ์ทิพย์จักร โดยท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบุญยืน จังหวัดลำปาง ตอนอายุ 15 ปี ด้วยความสามารถจึงทำให้สอบนักธรรมชั้นโทได้ตั้งแต่ยังเป็นสามเณร และเมื่อในปี พ.ศ. 2475 จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยได้รับฉายาว่า “เขมโก”

หลวงพ่อเกษมเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษา ท่านได้ศึกษาภาษาบาลีที่สำนักวัดศรีล้อม ศึกษาแผนกนักธรรมที่สำนักวัดเชียงราย และสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกได้ในปี พ.ศ. 2479 ถึงอย่างไรก็ตามหลวงพ่อเกษม เขมโก ก็ไม่ได้ต้องการที่จะมีสมณะศักดิ์สูง เหตุผลที่เหล่าเรียน ก็เพื่อต้องการวิชาความรู้เพื่อค้นคว้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง

ไม่เพียงแค่ความสำเร็จด้านปริยัติธรรมเท่านั้น หลวงพ่อเกษมยังสนใจในด้านวิปัสสนา โดยได้ขอไปเป็นศิษย์ของ ครูบาแก่น สุมโน พระเกจิชื่อดังด้านวิปัสสนา เพื่อหาความรู้และติดตามครูบาแก่นออกท่องธุดงค์ตามป่าลึกเพื่อบำเพ็ญภาวนาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ

แต่เนื่องหลวงพ่อเกษม เขมโก มีคุณสมบัติเหมาะกับตำแหน่งเจ้าอาวาส ทางคณะสงฆจึงได้ขอให้ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบุญยืนแทนเจ้าอาวาสเดิมที่มรณภาพลง แม้ว่าท่านจะเป็นพระสายวิปัสสนาธุระ ไม่คิดยึดติดกับตำแหน่ง แต่เนื่องจากเห็นว่าการเป็นเจ้าอาวาสก็ถือเป็นอีกหนึ่งในภารกิจทางศาสนา ท่านจึงยอมรับตำแหน่งนี้

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ท่านก็เคยตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสหลายหน แต่ก็ยังไม่เป็นผลสำเร็จ จนต้องไปเขียนข้อความลาออกที่ศาลาวังทาน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2539 หลวงพ่อเกษมได้มรณภาพลงอย่างสงบ ซึ่งการจากไปของพระเกจิชื่อดังสร้างความเศร้าโศกแก่ศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ แต่ด้วยบุญบารมีของท่านสร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่คนไทยทั่วประเทศ เพราะสรีระของท่านไม่เน่าเปื่อยเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป ซึ่งส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะคุณงามความดีที่ท่านเคยทำไว้

หากใครตั้งใจจะมากราบไหว้สรีระสังขารเพื่อเป็นสิริมงคล ให้พนมมือไหว้ที่หน้าอกเพียงครั้งเดียว โดยไม่ต้องกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เหมือนทั่วไป

หลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นพระเถระและเกจิอาจารย์ ที่ชาวไทยเคารพนับถือ แม้ว่าท่านจะจากโลกนี้ไปแล้ว แต่ก็ยังมีผู้คนให้ความศรัทธานับถือเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเหตุผลจากคุณงามความดีที่ท่านเคยทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง