วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

พาลูกเข้าวัด หัดสร้างบุญตั้งแต่เด็กๆ

25 เม.ย. 2023
86

“พาลูกไปวัด” นับเป็นกิจกรรมที่ดีในการทำอย่างยิ่ง เป็นการขัดเกลาจิตใจให้รู้จัก เห็นศีลธรรม คุณธรรม ไม้อ่อนย่อมดัดง่าย จริงๆ 

เพราะเด็กจะได้รับการซึมซับแบบอย่างที่ดี เหมือนทฤษฎีเรื่อง กระจก เพราะหากอยู่ในครอบครัวที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีการนำ ทำให้ดู เด็กย่อมซึมซับแบบอย่างได้ดี
เคล็ดลับที่ทำให้ลูกช่วงวัยกำลังซน ชอบวิ่ง ไม่ยอมอยู่นิ่งๆ มานั่งฟังพระเทศน์ หรือนั่งสงบอยู่ข้างๆ
ต้องลองใช้วิธีนี้เลย
  1. คุยกันก่อนที่จะพามาวัด คุณพ่อคุณแม่ควรบอกโปรแกรมกับลูกให้ชัดเจนว่าจะไปที่ไหน ทำอะไรบ้าง และต้องทำแบบไหน โดยทำข้อตกลงให้ชัดเจนว่าพฤติกรรมไหนที่ไม่ควรทำ เพื่อให้เด็กได้เตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในสิ่งที่เขาจะได้พบเจอ
  2. บอกถึงข้อดีของการมาวัด อธิบายให้ลูกได้รู้ว่าการมาทำบุญมีประโยชน์ต่อเขาอย่างไร หรือหากเป็นวันสำคัญทางศาสนาก็ควรอธิบายถึงข้อมูลและบอกเหตุผลในการทำพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ว่าต้องทำเพราะอะไร เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง
  3. ครอบครัวคือแบบอย่างที่ดีของเด็ก คนในครอบครัวควรมีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางศาสนาไปพร้อมๆ กันกับเด็ก เพราะการที่คนทั้งครอบครัวร่วมเดินทางมาทำบุญพร้อมๆ กันย่อมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ได้ดี และทำให้เขาซึมซับนิสัยใฝ่ธรรมไปเองโดยอัตโนมัติ
 
นอกจากปลูกฝังให้ลูกรู้จักการเข้าวัดแล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็ควรสอนให้ลูกไหว้พระ และสวดมนต์ที่บ้านก่อนนอนเป็นประจำ
หรือจะฝึกให้ลูกน้อยนั่งสมาธิแบบง่ายๆ ด้วยการนับลมหายใจ หรือนับเลขตามจำนวนที่กำหนดในใจ ก็จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม
หากยิ่งทำต่อเนื่องเป็นประจำ ก็มีแนวโน้มว่าเขาจะเติบโตเป็นคนดีที่มีคุณภาพคนหนึ่งของสังคม