สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดป่าสุขใจ

หากช่วงนี้รู้สึกว่าชีวิตมีความวุ่นวาย จิตใจไม่สงบ หรือเกิดความเครียดจากการทำงานที่สะสมพอกพูนตลอดเวลา ลองหาเวลาไปปฏิบัติธรรมเพื่อพักผ่อนจิตใจ และหลีกหนีจากความวุ่นวายดูบ้างไหม โดยหนึ่งในสถานที่ที่เราอยากจะขอแนะนำหากคุณมีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรม และถือว่าเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง นั่นก็คือ วัดป่าสุขใจ นั่นเอง

วัดป่าสุขใจ ตั้งอยู่ที่บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีผู้ใจบุญบริจาคที่ดินจำนวน 50 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการทำสาธารณประโยชน์ โดยสถานที่แห่งนี้จะเป็นการปฏิบัติธรรมที่เน้นการเจริญภาวนา และมีการสวดมนต์ทำวัตรเช้าและเย็น

บรรยากาศภายในวัดค่อนข้างร่มรื่น เงียบสงบ และเหมาะอย่างยิ่งต่อการนั่งกรรมฐานเจริญภาวนา โดยอนุญาตให้ผู้ที่สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดได้ไม่เกิน 3 วัน โดยหากใครต้องการเข้ามา กรุณาโทรแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ทั้งนี้มีข้อปฏิบัติที่ทางวัดป่ากำหนดขึ้น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ดังนี้

ผู้ปฏิบัติธรรมจำเป็นจะต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวมาเอง เพราะทางวัดจะมีเพียงแค่สถานที่ รวมไปถึงอุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องน้ำให้เท่านั้น ซึ่งทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้มาปฏิบัติธรรมสามารถละกิเลสได้ด้วย

ที่วัดป่าสุขใจจะมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า เน้นการปฏิบัติกรรมฐาน มีการรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียว มีการสวดมนต์เพื่อนั่งกรรมฐาน อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล อีกทั้ง ยังมีโอกาสได้ฟังเทศน์ที่ฟังง่าย เข้าถึงง่าย และเปิดโอกาสให้ได้ซักถามสนทนาธรรมกับหลวงพ่อด้วย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบ และเต็มไปด้วยความรู้ทางธรรมะที่นำไปปฏิบัติตามได้จริง

วัดป่าสุขใจ เป็นการปฏิบัติตามสายของหลวงปู่มั่น จึงไม่มีการรับบริจาคเงินโดยตรง และห้ามนำเงินใส่บาตรพระเด็ดขาด แต่การทำบุญในที่แห่งนี้จะเป็นการถวายตามโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น การทำกฐิน การทำผ้าป่า หรือหากผู้ใดต้องการที่จะถวายปัจจัย ให้ฝากเอาไว้ที่แม่ชี ซึ่งจะทำหน้าที่ในการดูแลความเป็นระเบียบของส่วนกลางทั้งหมด

สถานที่แห่งนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการที่จะมาปฏิบัติจิต ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าก็ตาม แม้จะไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด แต่อยู่ร่วมกันโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่เข้าปฏิบัติธรรม ที่จะคอยแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกัน นับว่าหากใครต้องการที่จะหาความสงบทางจิตใจ สถานที่แห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณสามารถที่จะเดินทางเข้ามาเจริญภาวนาได้เช่นเดียวกัน