วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยการไถ่ชีวิตโค กระบือ ได้บุญดีนักแล

12 มิ.ย. 2024
45

สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยการไถ่ชีวิตโค กระบือ ได้บุญดีนักแล

การมีชีวิตอยู่เราควรทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลไว้ผลบุญเก่านั้นจะส่งเสริมให้ชีวิตของเราพบเจอแต่ความสุขความเจริญ หรือหากสิ้นลมหายใจไปแล้วเราจะตกไปอยู่ในภพภูมิที่ดี เราสามารถทำบุญทำทานสร้างอานิสงส์ได้หลายวิธี อย่างเช่น การเข้าวัดทำบุญ การหล่อพระ การตักบาตร การนั่งสมาธิ การบริจาคหรือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นต้น สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ เราขอแนะนำบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือถือเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่นัก

ทำไมการไถ่ชีวิตโค กระบือจึงเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่

ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์ให้รอดพ้นจากความทุกข์หรือความตาย ทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่นั้นถือเป็นการสร้างบุญกุศลอันดีงามแต่มีความเชื่อว่าโค กระบือนั้นเป็นสัตว์ใหญ่และเป็นชาติที่ใกล้กับมนุษย์ ชาวพุทธเชื่อว่าชาติต่อไปของโค กระบือนั้นอาจเกิดเป็นมนุษย์และการที่โค กระบือถูกจับไปยังโรงฆ่าสัตว์ พวกมันมีจิตใจเศร้าหมอง หลายคนอาจเคยเห็นน้ำตาของสัตว์เหล่านั้น เห็นแล้วอดสงสารจับใจมิได้ หากจิตใจเศร้าหมองก่อนตายก็มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปได้ยากมาก ดังนั้น การไถ่ชีวิตโค กระบือจึงเป็นการช่วยให้สัตว์เหล่านั้นรอดพ้นจากความตายช่วยให้สัตว์เหล่านั้นสามารถเกิดเป็นมนุษย์ได้ในชาติต่อไปได้นั่นเอง

อานิสงส์ของการทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ

1.ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาว
เชื่อว่าการทําบุญปล่อยโคกระบือนั้นจะทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีอายุยืนยาว การไม่มีโรคนั้นเป็นลาภอันประเสริฐยิ่งใหญ่นัก มีเงินทองมากมายก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพดีได้ สำหรับผู้ที่ทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือแล้วหากงดการรับประทานเนื้อสัตว์หรือถือศีลกินเจ ทานมังสวิรัติได้จะยิ่งดี ช่วยทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอายุที่ยืนยาวยิ่งๆ ขึ้นไป

2.ปราศจากทุกข์โศก
เชื่อว่าการทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์โคกระบือนั้น ช่วยทำให้ปราศจากความทุกข์ ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญ ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้านของชีวิตทั้งหน้าที่การงาน การเรียน ความรัก รวมถึงการเงิน การช่วยให้สัตว์เหล่านั้นรอดพ้นจากความตายเหมือนการให้ชีวิตใหม่ เปรียบกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าจะทำสิ่งใดย่อมประสบความสำเร็จอยู่เสมอ

3.แก้เคราะห์กรรม
อานิสงส์ที่ได้จากการทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือนั้นเป็นเหมือนการช่วยสะเดาะเคราะห์ แก้เคราะห์กรรม ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหรือภัยอันตรายทั้งหลาย ผู้คนที่คิดร้ายจะแพ้ภัยตัวตนเอง ไม่ว่าจะทำสิ่งใดชีวิตไม่ติดขัด มีโชคมีลาภมีวาสนาเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย

การทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ไม่จำเป็นต้องทำมากจนเดือดร้อนตนเอง มีมากทำมาก มีน้อยทำน้อยตามความศรัทธา คุณสามารถร่วมบริจาคหรือร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโคกระบือได้ตามมูลนิธิต่างๆ อย่างเช่น มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง มูลนิธิที่มีความโปร่งใสเชื่อถือได้ มูลนิธิแห่งนี้เป็นเหมือนบ้านหลังใหม่ของเหล่าโคกระบือ รวมถึงสัตว์ต่างๆ หมา แมว หมู แพะ ไก่ เป็ด หากท่านเมตตาสามารถบริจาคสมทบทุนค่าอาหาร ค่ายา ค่ารักษาต่างๆ เพื่อต่ออายุให้กับสัตว์เหล่านี้ได้