วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

สอนลูกสวดมนต์ก่อนนอน ต้องสวดบทไหนลูกถึงจะเจริญ

17 เม.ย. 2023
86

การสวดมนต์ เป็นกิจกรรมที่พ่อแม่สามารถทำกับลูกได้ นอกจากจะมีเวลาร่วมกันแล้ว ก็ยังสามารถสอนให้ลูกใจเย็นขึ้นได้ด้วย เพราะการสวดมนต์จะช่วยทำให้จิตใจของลูกสงบขึ้น มาสอนลูกสวดมนต์ก่อนนอน และพาลูกเข้านอนให้หลับฝันดี

ทำไมต้องสวดมนต์ บทสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน

คำสวดมนต์ทั้งหลาย เป็นภาษาบาลีที่มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง เป็นหลักธรรมคำสอนที่ได้รับการจารึกลงบนพระไตรปิฎก อีกส่วนหนึ่งมาจากคำบาลีที่อาจารย์ทั้งหลายแต่งขึ้น เพื่อสวดสรรเสริญคุณของพระพุทธองค์ คุณของพระรัตนตรัย ที่ได้มอบบทธรรมนำชีวิตให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกคน

การสวดมนต์นั้น ถือเป็นการทำวัตรปฏิบัติกิจของพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร แต่สำหรับชาวพุทธนั้น แม้จะมิได้เป็นกิจวัตร หากแต่ก็เป็นหน้าที่หนึ่ง ในการธำรงพุทธศาสนา อีกทั้งยังช่วยชำระจิต พินิจใจ ให้มีสติตั้งมั่น เกิดปัญญาญาณ และสมาธิได้อีกด้วย

การฝึกให้ลูกสวดมนต์ ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า หรือการสวดมนต์ก่อนนอนกับลูก อาจเป็นบทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต เพราะนอกจากจะได้รับอานิสงส์ผลบุญแล้ว ยังเป็นการช่วยฝึกสมาธิ ฝึกสภาวะจิตใจให้แข็งแรงได้ และส่งผลต่อลูกดังนี้

 • บทสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน เกิดสมาธิ

บทสวดมนต์มักจะเป็นบทอ่านภาษาบาลี ลูกจะต้องตั้งสมาธิในการอ่านด้วยตา ฟังด้วยหู และเปล่งเสียงออกมาให้สอดคล้องกัน เป็นการฝึกสมาธิที่ดีมาก

 • จิตสงบ รู้จักควบคุมอารมณ์

การสวดมนต์จะทำให้เกิดความสงบที่จิตใจ เมื่อใจสงบ ก็จะไม่เกิดการปรุงแต่งจนทำให้เกิดกิเลส เกิดโทสะ โมหะ การมีจิตตั้งมั่นจะทำให้ลูกใจเย็น ไม่เกรี้ยวกราด เกิดสมาธิ และเกิดปัญญา

 • บทสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน เสริมความเข้มแข็งทั้งกาย และใจ

การสวดมนต์ช่วยเจริญสติ สัมปชัญญะ เมื่อเรามีสมาธิ มีสติ คิดไตร่ตรอง จึงลดความผิดพลาดในการกระทำ กรรมดีจึงจะเป็นเกราะป้องกันภยันอันตรายทั้งต่อตัวเอง และคนที่รัก อีกทั้งความศรัทธา และอานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์ ทำจิตให้เป็นกุศล ก็จะช่วยปัดเป่าอันตรายให้ไม่มาใกล้ตัว

สิ่งสำคัญของการสวดมนต์

สิ่งที่สำคัญที่สุดของการสวดมนต์ คือความตั้งใจ และความศรัทธา แม้ว่าบทสวดมนต์มากมายจะเป็นภาษาบาลี และมีการแปลอยู่บ้าง ลูกอาจจะไม่เข้าใจในคำสวดทั้งหมด ก็ใช่ว่าจะเสียเปล่า เมื่อลูกมีความตั้งใจ มีจิตตั้งมั่น เมื่อนั้นก็จะเกิดสมาธิ เกิดความสงบ หากยิ่งเข้าใจในบทสวด ก็จะยิ่งรู้แจ้งถึงคำสอน และยึดเหนี่ยวเป็นแสงธรรมนำชีวิตให้กับลูกได้

สอนลูกกราบเบญจางคประดิษฐ์

ประนมมือ ไหว้ แล้วกราบ

ประนมมือ คือการกระพุ่มมือทั้งสองให้เป็นลักษณะคล้ายดอกบัวตูม ตั้งไว้ระหว่างอกในระหว่างการสวดมนต์ หรือฟังพระสวดเทศน์

ไหว้ คือการยกกระพุ่มมือที่ประนมขึ้น จรดหน้าผาก นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่กลางหว่างคิ้ว พร้อมกับก้มศีรษะลงเล็กน้อย เพื่อแสดงความเคารพ

กราบลงกับพื้น ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ อันได้แก่ การกราบด้วยองค์ทั้ง ๕ คือ หน้าผากหนึ่ง ฝ่ามือทั้งสอง เข่าทั้งสอง เป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง

บทสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

 • บทบูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • บทนมัสการพระรัตนตรัย
 • บทขอขมาพระรัตนตรัย

บทสวดมนต์ก่อนนอน

 • บทสวดมนต์ไตรสรณคมน์
 • บทสวดอิติปิโส
 • บทสวดสมาทานศีล 5
 • บทอธิษฐานรักษาศีล 5
 • บทสวดมนต์ก่อนนอนศีล 5
 • คำแผ่เมตตาแก่ตัวเอง
 • คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์
 • คำแผ่ส่วนกุศล

บทสวดมนต์เย็นแบบย่อ

 • ตั้งนะโม 3 จบ
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • คำแผ่เมตตาแก่ตัวเอง
 • คำแผ่เตตาให้แก่สรรพสัตว์