หลวงปู่บัวเกตุ แห่งวัดป่าปางกึ๊ด ผู้เป็นพระมหาเถระชื่อดัง ที่มีประวัติน่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง

หลวงปู่บัวเกตุ หนึ่งในพระอาจารย์ชื่อดังที่หลายๆคนน่าจะรู้จัก โดยเฉพาะคนไทยในภาคเหนือและคนไทยในภาคตะวันออก ก็คือ หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร ซึ่งท่านถือเป็นพระมหาเถระชื่อดัง ที่มีประวัติน่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง เหตุใดท่านจึงเป็นที่เคารพนับถือเช่นนี้ มาลองศึกษาชีวประวัติโดยสังเขปของท่านกันดีกว่าค่ะ

หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร (พระครูวิบูลย์ธรรมกิจ)มีชื่อเดิมว่า นาย บัวเกตุ กิจสุภาพสิริกุล ท่านเกิดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 เมื่อท่านอายุครบ 20 ปี ได้มีการบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุที่วัดช่องลม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตลอดเวลาที่ท่านบวชเรียน ถือเป็นพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และและตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยมาโดยตลอด

หลวงปู่บัวเกตุ ยึดถือคำสั่งสอนของท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ พระอาจารย์ที่ท่านนับถือเป็นอย่างยิ่ง และเดินตามรอยของพระอาจารย์มาโดยตลอด

จนในปี พ.ศ. 2505 ท่านพระครูได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสที่วัดช่องลม และได้แต่งรับการแต่งตั้งเป็นพระครูวิบูลธรรมกิจ ในเวลาต่อมา ตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดช่องลม ได้มีการอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณร และมีการถ่ายทอดความรู้พระธรรมวินัยมาโดยตลอด

นอกจากนี้ หลวงปู่บัวเกตุยังนิยมการออกธุดงค์เพื่อแสวงหาความสงบและความสันโดษ โดยตลอดระยะทางที่ท่านออกเดินธุดงค์ ก็ได้มีการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กับชาวบ้าน จนทำให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง

จนเมื่อในปี พ.ศ. 2526 ท่านได้ธุดงค์ไปในเขตจังหวัดภาคเหนือ และได้มีการไปสร้างวัดป่าริมธาราวาสขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

หลวงปู่บัวเกตุได้ย้ายไปจำพรรษา ณ ที่ต่าง ๆ มากมาย แต่สถานที่สุดท้าย…ท่านตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่วัดป่าปางกึ๊ด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดป่ากลางหุบเขาที่เงียบสงบ แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านจะย้ายไปจำพรรษาในต่างที่ต่างถิ่น แต่ก็มีลูกศิษย์ที่เคารพนับถือท่าน คอยตามมาสักการะไม่ขาด ไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์จากวัดช่องลม จังหวัดชลบุรี หรือจากจังหวัดอื่น ๆ ก็ตาม

นอกจากนี้ วัตถุมงคลของท่านทุกรุ่นก็เป็นที่นิยมในการหาเช่ากันอย่างกว้างขวาง โดยรายได้ส่วนใหญ่จากการเช่าวัตถุมงคลจะนำไปสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย หรือทำบุญในกรณีต่างๆให้แก่สังคม

จึงอาจกล่าวได้ว่า หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร หรือ พระครูวิบูลย์ธรรมกิจถือเป็นหนึ่งในพระเถระที่มีจริยธรรมที่งดงาม และเป็นที่น่าเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปอย่างแท้จริง