วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

หลวงพ่ออลงกต ประวัติพระผู้เป็นที่พึ่งที่อุทิศตนช่วยเหลือสังคมแห่งวัดพระบาทน้ำพุ

หากคุณเคยได้ยินชื่อของหลวงพ่ออลงกต คงจะทราบดีว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งถือเป็นวัดที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV มาโดยตลอด ใครก็ตามที่ป่วยเป็นโรคนี้ ยังคงสามารถเดินทางมาที่วัด และอยู่ในการดูแลของวัดนี้ได้เสมอ แต่เหตุใดเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุท่านนี้ จึงจะต้องดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ลองมาดูประวัติของหลวงพ่ออลงกตกันเลยค่ะ

                หลวงพ่ออลงกต เกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2496 เดิมชื่อว่า นายอลงกต พลมุข เป็นชาวจังหวัดราชบุรี พ่อของท่านเป็นข้าราชการ ส่วนแม่ของท่านจากไปตั้งแต่ท่านอายุได้เพียง 3 ปี ตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาท่านจึงมีย่าเป็นคนเลี้ยงดู

                ในด้านประวัติการศึกษา หลวงพ่ออลงกตเป็นผู้ใฝ่รู้ทั้งทางโลกและทางธรรม โดยในทางโลกท่านจบการศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ส่วนทางธรรมท่านจบนักธรรมชั้นโท

                หลังจากที่เรียนจบมาปริญญาโทมาจากออสเตรเลีย หลวงพ่ออลงกตได้กลับมาอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และได้มีโอกาสฝึกสมาธิที่ถ้ำเขาเขียว ในเขตของวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งท่านอยู่ที่นี่นานถึง 6-7 ปี จนกระทั่งพระผู้ใหญ่ขอให้ช่วยดูแลวัด และแต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสที่นี่

                หลวงพ่ออลงกตก่อตั้งมูลนิธิธรรมรักษ์ ซึ่งรับรักษาและฟื้นฟูผู้ติดเชื้อ HIV โดยปัจจุบันได้รับการสนับสนุนเงินจากรัฐบาลไทยส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็เปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศไทย เพื่อนำเงินมาสนับสนุนค่าอาหาร ค่ายา ค่าบริหารจัดการ รวมไปถึงฆ่าเผาศพภายในวัด

                ตลอดเวลาที่ท่านดูแลที่วัดพระบาทน้ำพุ ท่านให้การดูแลผู้ป่วย HIV อย่างใกล้ชิด และคอยให้กำลังใจทุกคนเสมอ ท่ามกลางเสียงคัดค้าน และร้องเรียนจากผู้ไม่เห็นด้วย แต่ท่านก็ยังพยายามที่จะทำสิ่งนี้โดยที่ไม่ลดละความพยายามเลย ด้วยคุณความดีของหลวงพ่ออลงกต ทำให้ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รางวัลมหิดลวรานุสรณ์ รางวัลเสาเสมาธรรมจักร รางวัลแสงเทียนส่องใ จรางวัลน้ำใจงาม และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

                เนื่องด้วยความสามารถและเป็นบุคคลสำคัญในการดูแลผู้ป่วย HIV ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุ และเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ หลวงพ่ออลงกตยังคงมีเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วย HIV ที่เข้ามาที่วัดนี้อย่างต่อเนื่อง และไม่เคยที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดนี้ไปเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ก็ตาม

                หลวงพ่ออลงกตเป็นพระสงฆ์ที่ตั้งใจอุทิศตนเพื่อสังคมโดยแท้จริง หากท่านใดอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำความดีเพื่อส่วนรวมเช่นนี้ ก็สามารถบริจาคเงินไปที่วัดพระบาทน้ำพุได้เช่นกัน