วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567

ขอเชิญร่วมบริจาค มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

21 พ.ค. 2022
370

คนตาบอดเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งของสังคม ที่ต้องการการช่วยเหลือมากกว่าคนทั่วไป เนื่องจากเขาเป็นผู้พิการที่มีความบกพร่องในการมองเห็น และอาจจะทำให้การใช้ชีวิตยากลำบาก ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพบางอาชีพได้เหมือนกับคนปกติทั่วไป และบางคนยังมีความพิการซ้ำซ้อนลงไปอีก ที่ทำให้ไม่สามารถที่จะหาเงินจุนเจือครอบครัวของตัวเองได้เพียงพอ

ด้วยเหตุนี้ หากต้องการหาช่องทางในการทำบุญให้กับผู้ยากไร้ การทำบุญกับคนตาบอดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่แนะนำ โดยหากคุณต้องการที่จะทำบุญให้คนตาบอดคุณ สามารถที่จะทำบุญผ่าน “มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ได้ โดยเรามีช่องทางในการทำบุญให้คุณได้เลือกทำดังต่อไปนี้

ช่องทองการบริจาคมูลนิธิ “มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์”

1 บริจาคเงินโดยตรงที่สำนัก

สำนักบริหารมูลนิธิฯ เลขที่ 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์ 02-3548365-8 และ 02-3548370-71

2 บริจาคเงินผ่านเช็คสั่งจ่าย หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

– จ่ายเช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

– โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ธนาคารกรุงไทย สาขา สีลม                                                                 เลขที่บัญชี 022-133700-8

ธนาคารกสิกรไทยสาขา สำนักสีลม                                                     เลขที่บัญชี 001-2-47563-4

ธนาคารไทยพาณิชย์สาขา ชิดลม                                                         เลขที่บัญชี 001-5-50577-8

ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี                                                             เลขที่บัญชี 123-4-34956-9

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารสาทรซิตี้      เลขที่บัญชี 004-2-00711-2

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาประเวศ                   เลขที่บัญชี 691-2-01567-1

ธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน                                                 เลขที่บัญชี 050-01-263646-5

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสยามสแควร์                                     เลขที่บัญชี 014-13-016996-0

เมื่อท่านบริจาคเงินผ่านช่องทางต่างๆเรียบร้อยแล้ว หากต้องการหลักฐานเพื่อยื่นลดหย่อนภาษี กรุณาส่งใบนำฝากมาที่ ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1 จดหมาย : ที่อยู่ 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

2 อีเมล์ : [email protected]

3 แฟกซ์ : 02-354-8369

4 ไลน์ :

ทางมูลนิธิฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ท่าน เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการยื่นภาษีสิ้นปี เรียกว่าทำบุญไปแล้ว ก็ได้รับผลบุญที่ดีตอบแทนทันที ไม่ต้องรอชาติหน้า

หวังว่า หากคุณเป็นคนตาดีที่ผ่านมาเห็นบทความนี้ และเล็งเห็นความสำคัญของคนตาบอด ที่ถือว่าเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่ง และมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้ชีวิต ก็โปรดให้โอกาสกลุ่มคนพิการทางสายตา ได้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งคุณสามารถที่จะร่วมทำบุญตามช่องทางต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นได้เลย สิ่งนี้น่าจะช่วยทำให้พวกเขามีโอกาสมากขึ้นกว่าเดิม…ไม่มากก็น้อย