วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567

คาถาบูชาพระพุทธชินราช ขอพรเสริมมงคล ชีวิตรุ่งเรืองไม่ตกอับ

คาถาบูชาพระพุทธชินราช เป็นคาถาสำหรับสวดบูชา “พระพุทธชินราช” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพิษณุโลกที่คนไทยรู้จักกันดี ปัจจุบันประดิษฐานอยู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นอกจากเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่แล้ว ยังได้รับยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

ประวัติ “พระพุทธชินราช” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพิษณุโลก

พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด แต่สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในช่วงรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) แห่งกรุงสุโขทัย หรือราวปี พ.ศ. 1900

นอกจากนี้ องค์พระพุทธชินราชยังเป็นพระพุทธรูปที่นิยมสร้างองค์จำลองมากที่สุด โดยเฉพาะพระเครื่องวัตถุมงคล เช่น พระพุทธชินราชใบเสมา, พระพุทธชินราชอินโดจีน ฯลฯ โดยไม่ว่าจะเป็นองค์พระพุทธรูป หรือพระเครื่องพระพุทธชินราชแบบห้อยคอ ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่และบูชา

คาถาบูชาพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

อิเมหิ นานา สักกาเรหิ อภิปูชิเตหิ ทีกายุโก โหมิ
อะโรโค สุขิโต สิทธิกัจจัง สิทธิกัมมัง ปิยัง มะมะ
ประสิทธิลาโภ ชะโย โหตุ สัพพัททา พุทธชินะราชา
อภิปะเลตุ มัง นะโมพุทธายะ

คาถาบูชาพระพุทธชินราช ขอพรเรื่องอะไร?

พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปที่คนไทยจำนวนมากเดินทางไปสักการะบูชาไม่ขาดสาย และมักไหว้ขอพรเรื่องต่างๆ เพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง โดยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมขอพรให้หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ บ้างก็ขอให้ช่วยปกป้องคุ้มครองครอบครัวให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรง