วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

“คาถาบูชาพ่อแม่” สวดทุกวัน เจริญรุ่งเรือง ชีวิตไม่ตกต่ำ

คาถาบูชาพ่อแม่ คือ บทสวดเพื่อระลึกถึงพระคุณของบุพการี หลายคนเชื่อว่าจะเป็นการสวดมนต์ให้พ่อแม่อายุยืน และเป็นการคุ้มครองพ่อแม่ให้มีความสุขสวัสดี ไทยรัฐออนไลน์ได้รวบรวมคาถาบูชาบิดามารดามาฝากกัน

คาถาบูชาพ่อแม่ สวดทุกวัน เสริมความเจริญรุ่งเรือง ชีวิตไม่ตกต่ำ

ตามหลักธรรมทิศ 6 ในพระพุทธศาสนา ให้ถือ “บิดามารดา” เป็นทิศเบื้องหน้า ที่ควรแก่ปฏิบัติดีต่อท่าน เลี้ยงดูแลตามกำลังความเหมาะสม เปรียบเสมือนพระอรหันต์ในบ้าน คนไทยเชื่อว่าการทำบุญกับพ่อแม่ ถือเป็นการทำบุญกับพระในบ้าน ที่จะส่งผลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข และมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง หลายๆ คนจึงนิยมสวดคาถาบูชาพ่อแม่ควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรืออยู่ห่างไกลกับท่าน ก็สามารถสวดได้ทุกวัน

คาถาบูชาพ่อแม่ (แบบสั้น)
มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

คาถาบูชาบิดามารดา (แบบยาว)
(ตั้งนะโม 3 จบ)
อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดรมารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุกข์ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นไหว ต่อสิ่งใดที่ได้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นดวงชีวา ขอปวงเทพไท้รักษา อันพระบิดรมารดาของข้าเทอญ

คาถาขอขมาพ่อแม่
อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโทษใดความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิกรรมให้ด้วย

หมายเหตุ : การไหว้ขอขมาและอโหสิกรรมพ่อแม่ ควรเตรียมน้ำมะลิสัก 1 ขัน หรือจะใช้น้ำอบที่มีกลิ่นหอม พร้อมพวงมาลัยก็ได้ หลังจากนั้นสวดคาถาขอขมาเสร็จแล้ว ให้นำน้ำรดมือ รดเท้าของบุพการีและผู้มีพระคุณ

คาถาบูชาพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้ว (คาถาอุทิศบุญให้พ่อแม่)
อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทังเม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทังสัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทังสัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

คาถาบูชาบิดามารดา นับเป็นบทสวดที่คนไทยหลายคนนิยมสวดบูชาผู้มีพระคุณ เพราะเชื่อว่าเป็นการเสริมสร้างมงคลชีวิต ทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ และเมื่อได้รับพรจากพ่อแม่ ก็จะถือว่าเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดนั่นเอง