วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ทำบุญเลี้ยงพระยังไงไม่ให้รู้ว่ามือใหม่

11 พ.ค. 2023
91

6 ขั้นตอนที่เจ้าภาพควรรู้

  1. วัน เวลา สถานที่ชัดเจน
  2. ติดต่อนิมนต์พระ (คุยว่าใครรับส่ง)
  3. ยืมอุปกรณ์ทางวัด (โต๊ะหมู่บูชา,อาสนะ,เสื่อและอุปกรณ์อื่นๆ) และควรติดตั้งล่วงหน้า 1 วัน
  4. จัดเตรียมธูปเทียนดอกไม้,เทียนทำน้ำมนต์,อุปกรณ์เจิมขึ้นบ้านใหม่,สังฆทานตามจำนวนพระสงฆ์
  5. เตรียมพระประธาน 1 องค์พพร้อมกับเดินสายสิญจน์รอบสถานที่ โดยเวียนจากขวามือของพระประธานวนรอบสถานที่และวนมาที่ฐานของพระประธาน วนทั้งสิ้น 3 รอบ แล้ววางสายสิญจน์ไว้บนพาน
  6. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับถวายพระสงฆ์,พระพุทธ์,ศาลเจ้าต่างๆและสำหรับแขกที่มาร่วมงาน

ขั้นตอนเหล่านี้คือขั้นตอนเบื้องต้น ที่เจ้าภาพสามารถติดตั้งและดำเนินการเองได้ หรือหากไม่มีเวลาก็ควรหามืออาชีพที่ก็รับดำเนินการครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนจบ ค่าใช้จ่ายก็ถวายวัด ร่วมบุญกันต่อไป