วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

รวม 4 คาถาดีๆ เพื่อไว้ใช้ป้องกันภยันตรายและโรคร้ายต่างๆ

พระคาถาโบราณที่บูรพาจารย์ท่านสวดเจริญพุทธมนต์ บำเพ็ญจิตตภาวนาให้เป็นสิริมงคล เป็นเกราะแก้วเกราะทิพย์ คุ้มครองตนเองและบ้านเมือง ได้แก่ พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าที่ใช้ในพระราชสำนัก พระคาถาบูชาหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด พระคาถาพญายูงทองขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ที่มอบให้พระสยามเทวาธิราช และพระคาถาบูชาหลวงปู่พระอุปคุต ที่พ่อแม่ครูอาจารย์สายพระกรรมฐาน หลวงปู่มั่น ใช้บริกรรมภาวนา ทั้งหมดทั้งมวลล้วนมีพระมหาพุทธานุภาพเอนกอนันต์ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภ บารมี ความสำเร็จในหน้าที่การงาน เสน่ห์เมตตา ป้องกันสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย ให้อัญเชิญมหายันต์พระคาถานี้ติดตัวไว้ หรือบูชาไว้ที่บ้าน พร้อมสวดบูชาเป็นประจำ จะเสริมดวงชะตาให้เป็นสิริ ไม่มีตกต่ำ ปกป้องคุ้มครองจากภยันตรายทั้งปวง แคล้วคลาดปลอดภัย ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ

 

1. พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า

สุดยอดพระคาถาที่หลวงปู่เอี่ยมถวายแด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ก่อนเสด็จประพาสยุโรป พุทธศักราช ๒๔๔๐

พระคาถาบทนี้ คุณวิเศษยิ่งนัก มีพุทธคุณดีครบถ้วนทุกด้าน สามารถนำไปใช้ในทางกุศลได้ทุกๆ เรื่อง เรียกได้ว่าเป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ครอบจักรวาล เจรจาสิ่งใดสำเร็จ สมหวังทั้งโภคทรัพย์ วาสนา บารมี และเมตตา ทั้งช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันเภทภัยหรือภยันอันตราย อุบัติเหตุ เปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบา จากร้ายให้กลายเป็นดี ป้องกันสิ่งไม่ดีชั่วร้าย ขับไล่เสนียดจัญไร อาถรรพ์ต่าง ๆ ทั้งยังเสริมดวงชะตาให้มีความเป็นเลิศทางด้านเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ เป็นที่รักแก่มนุษย์และเหล่าเทพเทวดาทั้งหลาย

ช่วยให้การติดต่อเจรจาราบรื่น การงานคล่องตัว ไร้ซึ่งอุปสรรค เรียกทรัพย์ให้ไหลมาเทมา กิจการการงานเจริญรุ่งเรือง และส่งเสริมเพิ่มพูนหนุนดวงสืบชะตา เพิ่มอำนาจวาสนาบารมี นอกจากนี้ยังช่วยให้จิตเป็นสมาธิ สงบนิ่ง อยู่ในศีลธรรม ทำให้ชีวิตพบเจอแต่หนทางสว่าง

สวด ๙ จบ เป็นมงกุฎครอบศีรษะ

อิติปิโส วิเสเสอิ

อิเสเส พุทธะนาเมอิ

อิเมนา พุทธะตังโสอิ

อิโสตัง พุทธะปิติอิ

คำแปลคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า

ขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษ คุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้ว จงเป็นมหาวิภูษิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์ และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิ ครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

2. พระคาถาบูชาหลวงปู่ทวด

เมื่อ ๔๐๐ ปีก่อนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเกิดโรคห่าระบาดไปทั่วเมือง ประชาราษฎรล้มป่วยเจ็บตายลงเป็นอันมาก ประชาชนพลเมืองเดือดร้อนเป็นยิ่งนัก สมัยนั้นหยูกยาก็ไม่มี นิยมใช้รักษาป้องกันด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระเจ้าอยู่หัวทรงพระวิตกกังวลมาก เพราะไม่มีวิธีใดจะช่วยรักษาและป้องกันโรคนี้ได้ ทรงระลึกถึงพระราชมุนีฯ (หลวงปู่ทวด) มีรับสั่งให้อำมาตย์ไปนิมนต์ท่านเข้าเฝ้า

ท่านได้ช่วยไว้อีกครั้งโดยรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและดวงแก้ววิเศษ แล้วทำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมแก่ประชาชนทั่วทั้งพระนคร โรคห่าก็หายขาดด้วยอำนาจ คุณความดีและคุณธรรมอันสูงส่ง ทำให้พระเจ้าอยู่หัวทรงเลื่อนสมณศักดิ์ท่านขึ้นเป็นพระสังฆราช มีนามว่า “พระสังฆราชคูรูปาจารย์”  และทรงพอพระราชหฤทัยในองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง ถึงกับทรงมีรับสั่งว่า “หากสมเด็จเจ้าฯ ประสงค์สิ่งใด หรือจะบูรณะวัดวาอารามใดๆ ข้าพเจ้าจะอุปถัมภ์ทุกประการ”

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

เป็นคาถาบูชาหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด โดยมีคติความเชื่อสืบต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า “อานุภาพแห่งพระคาถานี้ ประมาณมิได้เลย ภาวนาก่อนออกเดินทาง เป็นแคล้วคลาดปลอดภัย ภัยอันตรายไม่กล้ำกลาย”

คำแปล

“ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าประคุณสมเด็จหลวงปู่ทวด ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้า” ผู้ที่เลื่อมใสบูชาในหลวงปู่ทวด เชื่อว่าอานุภาพของคาถาบทนี้จะช่วยดลบันดาลให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ผู้ที่สวดบูชาเพื่อขอให้บารมีของหลวงปู่ทวดคุ้มครอง จะต้องเป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติดี และดำเนินชีวิตด้วยการทำมาหากินที่สุจริต

3. พระคาถาบูชาหลวงปู่พระอุปุคต

หลวงปู่อุปคุต คือ พระอรหันต์องค์เดียวเท่านั้น ที่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าให้เป็นอนุพุทธะทำภารกิจสืบทอดพระศาสนาแทนพระพุทธเจ้าไปจนถึงพุทธศักราช ๕๐๐๐หลวงปู่อุปคุตจึงมีทั้งอิทธิฤทธิ์ และ บุญฤทธิ์

            อิทธิฤทธิ์ คือ ขจัดภัยพาล พญามาร ปกป้องคนดีมีศีลธรรม บุญฤทธิ์ คือ บันดาลโชคลาภแก่คนดีมีศีลธรรม

บัดนี้ หลวงปู่อธิษฐานจิตทรงสภาวะธาตุขันธ์ชั้นละเอียดเหนือยิ่งกว่าความเป็นทิพย์ประดิษฐานอยู่ในมณฑปแก้ว ณ สะดือทะเล แม้หลวงปู่หมดกิเลสแล้ว แต่ยังไม่เข้าสู่ปรินิพพาน เพราะมหาพรหมวิหารเมตตากรุณาที่ท่านมีต่อชาวโลก ท่านจึงทรงกายไว้ในสภาวะเหนือทิพย์เพื่อช่วยเรา แต่เราต้องปฏิบัติขัดเกลาเข้าสู่ศีลธรรม เข้าสู่วิถีจิตที่ประณีตงดงาม ท่านจึงจะช่วยเราได้

และคาถาศักดิ์สิทธ์บูชาองค์หลวงปู่พระอุปคุต ได้มาจากพระกรรมฐานองค์สำคัญในสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งนำมาเปิดเผยเป็นครั้งแรก

“พระอุปคุตตัง มหาเถรัง

มหิทธิกัง มหานุภาวัง

วิธังเสติ อะเสสะโต

ยะถาวายะ ปะฐิตาโข

มัตถาเน อิติ อาหะ ภะคะวา”

หมั่นสวดไว้จักช่วยป้องกันภัยได้ทั่วสารทิศดีนักแล

4. พระคาถายูงทอง ของหลวงปู่มั่น

พระคาถาป้องกันภัย หรือคาถาโมรปริตร หรือที่เรียกกันติดปากว่า คาถาพญายูงทอง จากหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ถือเป็นหนึ่งในบทสวดมนต์สำคัญ ที่เชื่อกันว่าช่วยป้องภัยภัยนานาประการ แคล้วคลาดเป็นเลิศ โดยพระสยามเทวาธิราชขอบารมีจากองค์หลวงปู่มั่นให้ปกปักรักษาประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ หลวงปู่มั่นจึงกำหนดจิตพิจารณาจนได้คาถาว่า “นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา”

            เมื่อท่านบอกให้แล้ว คณะเทพของพระสยามเทวาธิราชก็อนุโมทนาสาธุการ แล้วลากลับไป โดยหัวใจของคาถาบทนี้คือ นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา อันมีความหมายว่า ความนอบน้อมของข้าฯ จงมีแต่ผู้หลุดพ้นแล้วทั้งหลาย ความนอบน้อมของข้าฯ จงมีแต่ธรรมอันหลุดพ้น หมั่นบริกรรมทุกเช้าค่ำจนขึ้นใจแล้วจะปลอดภัย ภยันตรายต่างๆ จะไม่มากล้ำกรายตัวเราได้เลย

ทั้งนี้ มูลนิธิธรรมดี ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกมหายันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า ณ พระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ วัดกู้ นนทบุรี น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่หลวงปู่เอี่ยม วัดโคนอน ได้ถวายพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า แด่สมเด็จพระปิยมหาราช ก่อนการเสด็จประพาสยุโรป โดยมอบให้เป็นธรรมบรรณาการ สำหรับผู้ที่บูชาหนังสือตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง