วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

สุดยอดคาถามหาเสน่ห์ คาถามหานิยม เสริมความรัก ผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดู

คาถามหานิยม” หรือ “คาถามหาเสน่ห์” เป็นบทสวดที่เชื่อว่าจะช่วยเสริมเสน่ห์ นิยมสวดก่อนออกเดินทางไปเจรจาในเรื่องต่างๆ ผู้คนพบเห็นก็จะเมตตาเอ็นดู ไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย ลูกค้า คนรัก ผู้หลักผู้ใหญ่ หากสวดเพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมกับการปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง ก็จะส่งผลดีต่อผู้ที่สวดภาวนาเป็นประจำ

สุดยอดคาถามหาเสน่ห์ คาถามหานิยม สวดเสริมความรัก ผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดู

พระคาถามหานิยม และคาถามหาเสน่ห์ มีมากมายหลายบท แต่ละบทก็มีพุทธคุณ รวมถึงความหมายที่แตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่ใช้สวดสำหรับสร้างกำลังใจก่อนจะติดต่อพบปะผู้คน มีความเชื่อว่าคาถาเหล่านี้จะช่วยทำให้วาจามีเสน่ห์ ใครพบเห็นก็รักใคร่ เมตตาเอ็นดู ทำให้การติดต่อประสานงานไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด โดยสามารถแบ่งออกเป็นบทต่างๆ ดังนี้

คาถามหาเสน่ห์ (พุทธคุณ)

– สวดนะโม 3 จบก่อนท่องคาถา ควรท่องไปพร้อมกับทาสีผึ้ง หรือลิปสติกที่ปากด้วย
พุทโธ จับจิต ธัมโม จับใจ สังโฆ รักใคร่
พุทโธ มามา ธัมโม มามา สังโฆ มามา
นะเมตตา โมเห็นหน้ารักสนิท พุทจับจิต ธามิให้กำจัด
ยะกระหวัดจิต (ชื่อคนที่อยากให้รัก-เมตตาเอ็นดู) รักอย่าละ
ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนังคัจฉามิฯ

คาถาเมตตามหานิยม

– ใช้สำหรับท่องให้คนที่พบเห็นรักและคนเมตตา สวดก่อนออกจากบ้านไปติดต่อเจรจา
นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ

คาถาสาริกาลิ้นทอง

– ใช้สำหรับท่องเสริมเสน่ห์ วาจาน่ารัก คนฟังรักใคร่ เมื่อท่องถึงคำว่า “มิ” ให้ใช้มือแตะลิ้น
พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต

คาถาเจ้านายเมตตา

– ใช้สำหรับท่องให้ผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านายเอ็นดูให้ความเมตตา สวด 3 จบ
ปัญจะมังสิระสังขาตัง นาหาย นะกาโร โหติ สัมภะโว อิสวาสุ

คาถามนตร์รักมหาเสน่ห์

– ใช้สำหรับท่องให้คนที่เรารักใคร่ชอบพอ มีความรู้สึกดีๆ ต่อเรา อาจท่องก่อนนำสิ่งของ, ดอกไม้ ไปให้ก็ได้

โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ
พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

คาถามหาเสน่ห์เจอรักแท้

– ใช้สำหรับท่องได้พบเจอความรัก คนโสดได้เจอเนื้อคู่
โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง
สะระติ
จิตตัง สะมาเรมะมะเอทิเอหิชัยยะ
เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

คาถาขุนแผนมหาเสน่ห์

– ใช้สำหรับท่องเพิ่มเสน่ห์ ใครเห็นก็หลงใหล
เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ

สุดท้ายนี้ ต้องทำความเข้าใจว่าบทสวดคาถาเมตตามหานิยม และคาถามหาเสน่ห์ ไม่ใช่การทำเสน่ห์ในทางที่ไม่ดีแก่ผู้อื่น แต่เป็นเพียงบทสวดเสริมกำลังใจก่อนพบปะเจรจา เพื่อให้ผู้คนหลงใหลเอ็นดู ซึ่งจริงๆ แล้ว หากเราปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน สนทนาด้วยวาจาน่าฟัง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร เราก็จะสามารถเป็นที่รักของเพื่อนๆ เจ้านาย และผู้คนรอบข้างได้ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งคาถาบทใดเลย