วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

4 คาถาคุ้มครอง ป้องกันภูติผีปีศาจ

4 คาถาคุ้มครอง ป้องกันภูติผีปีศาจ

ทุกประเทศมีตำนานและความเชื่อ เป็นสิ่งที่อยู่กับเราคนไทยมาอย่างช้านาน โดยเฉพาะกับเรื่องของภูติผีปีศาจ พีพีทีวีพาเปิดโพย ดู 4 บทสวมนต์ ป้องกันภูติผี ที่แม้จะไม่ใช่วันฮาโลวีน ก็สามารถเก็บเอาไว้อ่านได้ในยามไม่สบายใจ งานนี้รวบครบจบ ตั้งแต่ คาถาป้องกันผี, ป้องกันผีพราย, คาถาป้องกันตัว, คาถาป้องกันถูกคุณไสย แม้ว่าเรื่องราวของดวงวิญญาณจะเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยาก แต่ก็ยังอธิบายได้ เพราะทั้งหมดมักขึ้นอยู่กับวิจรณญาณของแต่ละบุคคล

  • คาถาป้องกันผี

ตั้งนะโม 3 จบแล้วสวด  ระหว่างภาวนาระลึกถึงท้าเวสสุวรรณทั้งสี่องค์

“นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะ

สัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะ

ขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขา

ปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธัง

เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง

อะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง

ยะมะนัสสะ นะยะนาวุธัง

อิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ”

  • คาถาป้องกันผีพราย 

ใช้สวดภาวนาเพื่อให้ปลอดภัยจากการรบกวนของวิญญาณ ภูตผีต่างๆ หรือภาวนากับน้ำนำไปพรมกับคนที่คิดว่าจะถูกวิญญาณสิงสู่

“ตานังเลนัง สัพพะปาณีนัง เลนังตานัง สัพพะปาณีนัง”

  • คาถาป้องกันถูกคุณไสย

ภาวนาก่อนนอน หรือเดินผ่านป่าช้ากันปีศาจที่จะเข้าสิง สวด 9 จบ เพื่อป้องกันคุณไสยและการกระทำของต่ำ ของร้าย ต่างๆ อาจสวดเป่าใส่ขันน้ำ แล้วเอาน้ำรดบ้านรดตัวบุคคล ก็ได้ ให้เสกพระคาถา ล้างหน้าหรือ บริกรรมท่องคาถากันกระทำ (ป้องกันอาถรรพณ์)

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธังกันนะ กันนะพุทธัง ธัมมังกันนะ กันนะธัมมัง สังฆังกันนะ กันนะสังฆัง”

คาถายันทุน คาถาแก้ฝันร้าย 

คาถายันทุน เป็นคาถาฝันดี เคล็ดแก้ฝันร้าย หากคุณฝันร้ายหรือฝันไม่เป็นมงคล ให้ท่องหรือภาวนาพระคาถายันทุนนี้ แล้วเรื่องร้ายๆ จะกลับกลายเป็นดีหรือเรื่องร้ายๆ จะบรรเทาเบาบางลง ใช้สำหรับสวดภาวนาป้องกันภัยอันตรายต่างๆ แม้ว่าเกิดนิมิตฝัน

“ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ”