วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

5 คาถา “ความรัก” เอาใจสายมู สวดแบบนี้ แฟนรัก แฟนหลง ไปไหนไม่รอด

เอาใจสายมูกันอีกครั้ง ด้วย 5 คาถา ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “ความรัก” ซึ่งวันนี้ คมชัดลึก ออนไลน์ ได้รวบรวมมาฝากกัน

คาถา “ความรัก” เรียกหาเนื้อคู่

(ตั้งนะโม 3 จบ)

ปุพเพวะ สันนิวา เสนะ

ปัจจะบันนะ หิเตนะ วา

เอวันตัง ชะยะเต เปมัง

อุปะลัง วะ ยะโส ธะเก ฯ

สวดเท่าจำนวนอายุ กลางคืนจะฝันเห็นหน้าเนื้อคู่

 

คาถา “ความรัก” เดทแรกราบรื่น

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะ เมตตา โม กรุณา พุทธ ปราณี ธา ยินดี ยะ เอ็นดู

สารพัดศัตรู วินาสสันตุ อิติปิโส ภะคะวา

เห็นหน้า วาจา เอ็นดูด้วย นะโม พุทธายะ

สวดก่อนออกจากบ้าน พบเจอใครก็มีแต่รู้สึกดี ไม่มีติดขัด

คาถา “ความรัก” รักฉัน คิดถึงฉัน

 

พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง

รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง

นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง

ยะกรึงคะเร โอมสวาหะฯ

สวดก่อนนอน จะช่วยให้คนที่เรารัก คิดถึงเรา

คาถา “ความรัก” มหาเสน่ห์มัดใจ

โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สระติ

ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติ

จิตตังสะมาเรมะมะเอที

เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา

พะหูชะนา เอหิ

ใช้คาถานี้กับลูกอม แล้วอมลูกอมขณะที่คุยกับคน ๆ นั้น เขาจะรู้สึกรักและอยากจริงจังกับเรา

 

คาถา “ความรัก” เพิ่มเสน่ห์ น่าหลงใหล

(ตั้งนะโม 3 จบ)

พุทโธ จับจิต ธัมโม จับใจ สังโฆ รักใคร่

พุทโธ มามา ธัมโม มามา สังโฆ มามา

นะเมตตา โมเห็นหน้ารักสนิท พุทจับจิต ธามิให้กำจัด

ยะกระหวัดจิต (ชื่อ-นามสกุล ของคนที่เรารัก) รักอย่าละ

ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนัง คัจฉามิ ฯ

ภาวนากับลิปสติกก่อนทาปาก พูดกับใครก็จะมีแต่คนรัก คนหลง

 

คาถา “ความรัก” รีเทิร์นแฟนเก่า

นามานังสะมาโล ยุตตัดโถ ยุตตัดถะ นากาโร โหติ

สัมภโว อนุปะทิฏฐานัง วุตตะโยคะโต นะธา นะธา

หิตังเทวัง นะระเท เอหิ ปูชิตัง นะรานัง

กามะปังเกติ นะมามิสุคะชิตังฯ

เขียนชื่อของเรา และคนที่เรารัก ลงบนกระดาษเล็กๆ แล้วสวด

 

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน