วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

บทสวดขอเรื่องความรัก ไม่อยากโสด ต้องอ่านห้ามพลาด

บทสวดขอเรื่องความรัก ไม่อยากโสด ต้องอ่านห้ามพลาด

ใครที่อยากขอพรเรื่องครอบครัว อยากให้ครอบครัวที่มีแต่ความสุข หรือใครโสดอยากมีความรัก องค์พระตรีมูรติ ซึ่งเป็นที่เลื่องลือด้านความรัก ความสมหวัง

สำหรับเครื่องบูชาองค์พระตรีมูรติ ควรจะเป็นดอกกุหลาบสีแดง 9 ดอก เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นสัญลักษณ์ของโลกียะ ความเป็นมงคลและพลังชีวิต หรือจะเป็นพวงมาลัยดอกกุหลาบ 1 พวงพร้อมธูปสีแดงอีกจำนวน 9 ดอก และเทียนสีแดง 1 เล่ม หรือ1 คู่ก็ได้

คาถา เพิ่มเสน่ห์ น่าหลงใหล
ภาวนากับลิปสติกก่อนทาปาก พูดกับใครก็จะมีแต่คนรัก คนหลง

(ตั้งนะโม 3 จบ)
พุทโธ จับจิต ธัมโม จับใจ สังโฆ รักใคร่
พุทโธ มามา ธัมโม มามา สังโฆ มามา
นะเมตตา โมเห็นหน้ารักสนิท พุทจับจิต ธามิให้กำจัด
ยะกระหวัดจิต (ชื่อ-นามสกุล ของคนที่เรารัก) รักอย่าละ
ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนัง คัจฉามิ ฯ

คาถา มหาเสน่ห์มัดใจ
ใช้คาถานี้กับลูกอม แล้วอมลูกอมขณะที่คุยกับคน ๆ นั้น เขาจะรู้สึกรักและอยากจริงจังกับเรา
โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สระติ
ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติ
จิตตังสะมาเรมะมะเอที
เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา
พะหูชะนา เอหิ

คาถาเดทแรกราบรื่น
สวดก่อนออกจากบ้าน พบเจอใครก็มีแต่รู้สึกดี ไม่มีติดขัด
(ตั้งนะโม 3 จบ)
นะ เมตตา โม กรุณา พุทธ ปราณี ธา ยินดี ยะ เอ็นดู
สารพัดศัตรู วินาสสันตุ อิติปิโส ภะคะวา
เห็นหน้า วาจา เอ็นดูด้วย นะโม พุทธายะ

คาถาให้เขานึกถึง
สวดก่อนนอน จะช่วยให้คนที่เรารัก คิดถึงเรา
พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง
รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง
นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง
ยะกรึงคะเร โอมสวาหะฯ

คาถารีเทิร์นแฟนเก่า
เขียนชื่อของเรา และคนที่เรารัก ลงบนกระดาษเล็กๆ แล้วสวด
นามานังสะมาโล ยุตตัดโถ ยุตตัดถะ นากาโร โหติ
สัมภโว อนุปะทิฏฐานัง วุตตะโยคะโต นะธา นะธา
หิตังเทวัง นะระเท เอหิ ปูชิตัง นะรานัง
กามะปังเกติ นะมามิสุคะชิตังฯ