วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

ประวัติหลวงปู่จาม  มหาปุญโญ  จาก  หนังสือจังหวัดมุกดาหาร

หลวงปู่จาม    มหาปุญโญ    เกิดวันพฤหัสบดีที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๕๓  เป็นบุตรของนายกา  ผิวขำ  กับ นางมะแง้  ผิวขำ  ที่บ้านห้วยทราย  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร  ปัจจุบันหลวงปู่จาม  มีอายุ  ๙๕ ปี

ชีวิตการอุปสมบท

เมื่อ อายุ  ๗ ขวบ  ได้บวชเรียนที่วัดหนองแวง บ้านห้วยทราย  อำเภอคำชะอี    จังหวัดมุกดาหาร    ต่อมาได้ติดตามหลวงปู่มั่น    ภูริทตฺโต    เพื่อศึกษาพระวิปัสสนากรรมฐาน   ออกเดินธุดงค์ไปตามสถานที่ต่าง ๆ  ทั้งในภาคอีสานและภาคเหนือเป็นเวลา  ๑๕  ปี   และได้ลาสิกขาออกมาอยู่กับบิดามารดา    เนื่องด้วยสุขภาพไม่ดี

ครั้นอายุ   ๒๙  ปี  (พ.ศ. ๒๔๘๒)  จึงได้บวชอีกครั้งหนึ่งและได้ธุดงค์ไปภาคเหนือ  จำพรรษาอยู่วัดเจดีย์หลวง    ๓๒  พรรษา     จากนั้น  ได้ไปปฏิบัติธรรม กับ หลวงปู่แหวน  สุจิณโณ  วัดดอยแม่ปั๋ง   อำเภอพร้าว   จังหวัดเชียงใหม่    ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑  จึงกลับมาปักกรด จำพรรษาที่วัดป่าวิเวกวัฒนาราม    สร้างวัดป่าวิเวกวัฒนาราม  ให้เป็นที่พำนักนั่งวิปัสสนากรรมฐาน

ผลงานที่เป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

หลวงปู่จาม  มหาปุญโญ   ท่านเป็นพระที่อารมณ์ดี   มีเมตตาสูง   ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  วินัยพระ อย่างเคร่งครัด    แม้ว่าสุขภาพไม่ดี ท่านก็ยังออกบิณฑบาต ทุกเช้า ไม่เบื่อหน่ายในความเพียร   จึงทำให้มีศิษยานุศิษย์ ทั่วประเทศ พุทธศาสนิกชน   หลั่งไหลมาฟังพระเทศนา  ของหลวงปู่จามอยู่มิได้ขาด   วันหนึ่ง ๆ   มีญาติโยมมาเป็นจำนวนมากแต่หลวงปู่จาม  ก็ไม่เคยบ่นมีแต่ความพึงพอใจ  ที่ได้เทศนาสั่งสอน  ด้วยใบหน้ายิ้มละไมอยู่เป็นนิจ   ครั้งหนึ่ง  ท่านเคยกล่าวว่า   “  คนเรา เมื่อประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม  อยู่ในความไม่ประมาท  หมั่นบำเพ็ญบุญ  สวดมนต์ไหว้พระทุกวัน แล้วก็ไม่ต้องวิ่งไปหาพระที่ไหนชีวิตก็เป็นสุข ”  ซึ่งหลวงปู่ ได้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด แก่พุทธศาสนิกชน ทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ   ดังนี้

๑.  เทศนาสั่งสอน ญาติโยมที่มานมัสการหลวงปู่ ทุกวันพระ  และวันสำคัญจะมีประชาชนมาเป็นจำนวน  ๑๐๐ – ๒๐๐  คนขึ้นไป
๒.  หลักธรรม คำสั่งสอนของหลวงปู่ ได้มีคนบันทึกเทปไว้เป็นจำนวนมาก
๓.  หลวงปู่จาม มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ธรรมชาติให้เป็นที่นั่งวิปัสสนา ได้อย่างกลมกลืนร่มรื่น ปราศจากสิ่งรบกวน
๔.  สร้างพระเจดีย์ทรงจุฬามณีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
๕.  สร้างกุฏิเสาเดียว  จำนวน  ๑๑  หลัง
๖.  สร้างศาลาการเปรียญ และหอฉันสำหรับไว้เทศนาญาติโยมในวันสำคัญต่าง ๆ

คุณความดี  ผลงานของท่านล้วนเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง  สรรเสริญ  ที่บุคคลทั่วไปควรยึดไว้เป็นที่พึ่งและเป็นตัวอย่างที่เราควรจะจารึกไว้ให้ แก่ประชาชนทั่วไป  ได้เลื่อมใสศรัทธา  ปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของท่านจนกว่าชีวิตจะหาไม่